Skip to content Skip to footer

Οργάνωση Λειτουργίας επιχειρήσεων και Εξοικονόμηση χρημάτων

Η Μεράς & Συνεργάτες αναλαμβάνει την οργάνωση ή αναδιοργάνωση και εξυγίανση της επιχείρησης σας. Με άμεσο στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας, αναλύουμε διεξοδικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και κατόπιν προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Στη συνέχεια μελετούμε και υλοποιούμε εξωστρεφείς στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

team of employes next to glass window

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία / αλλαγή του οργανογράμματος
 • Εσωτερική οργάνωση / δομή / καθήκοντα
 • Επιχειρηματικό πλάνο – Business Plan
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις Marketing
 • Ανάπτυξη των υφιστάμενων καναλιών διανομής και δημιουργία νέων.
 • Ανασχεδιασμός & Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
 • Οργανωτική Αναδιάρθρωση & Διαχείριση Μεταβολών.
 • Επιχειρησιακή Απόδοση.
 • Καταγραφή Δραστηριοτήτων & Διαδικασιών.
 • Εγκατάσταση ή αναδιάρθρωση του τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου.
 • Ενσωμάτωση αυτοματισμών και αξιοποίηση συστημάτων μηχανοργάνωσης.
 • Γρήγορη βελτίωση των ταμειακών ροών, όπως μείωση κόστους παραγωγής, μείωση κόστους αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων, κατάργηση διαδικασιών και εργασιών που δεν προσδίδουν αξία στο προϊόν
 • Βελτιστοποίηση Κόστους & Κερδοφορίας.

Κερδίστε χρήματα από την μείωση κόστους της εταιρίας σας

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα και βελτιώστε την κερδοφορία σας

Στην εταιρεία, γνωρίζουμε ότι ο ευκολότερος τρόπος να αυξήσουμε τα κέρδη είναι με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την μείωση των εξόδων. Η αύξηση των πωλήσεων ή των εσόδων την συγκεκριμένη συγκυρία είναι πολύ δύσκολη ή απλώς δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Γι’ αυτό ακριβώς ειδικευόμαστε στην παροχή λύσεων που παράγουν εξοικονομήσεις της τάξης του 20% κατά μέσο όρο σε περισσότερους από 90 διαφορετικούς τομείς δαπανών!
Για να μειώσουμε τα κόστη σας επεμβαίνουμε σε τρεις τομείς:

 • Δαπάνες -Κόστος Λειτουργίας
 • Φορολογικές και Λογιστικές λύσεις
 • Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών διαδικασιών

Δαπάνες – Κόστος Λειτουργίας

Που εντοπίζεται η εξοικονόμηση χρημάτων. Σε πολλές κατηγόριες δαπανών μπορούν να εντοπισθούν ευκαιρίες αναφέρουμε χαρακτηριστικά κάποια παραδείγματα όπως: Ηλεκτρικό ρεύμα, Τηλεπικοινωνίες, Ασφάλεια, Υπηρεσίες καθαρισμού, Courier , Εκτυπώσεις , Αναλώσιμα γραφείου, Μεταφορικά, Διαχείριση στόλου.Και σε πολλές άλλες κατηγορίες δαπανών που με συγκεκριμένη μεθοδολογία και καλή γνώση της αγοράς μπορούμε να εντοπίσουμε ευκαιρίες εξοικονόμησης χρημάτων και να σας προτείνουμε λύσεις.

Πως επιταχύνουμε την μείωση των εξόδων. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους :

 • Με συγκεκριμένη μεθοδολογία για εξοικονόμηση δαπανών και εξειδικευμένο Λογισμικό στην παρακολούθηση των εξόδων και τον εντοπισμό αποκλίσεων.
 • Με συνεχή παρακολούθηση της αγοράς και ενημέρωση από πρότυπες βάσης δεδομένων όσον αφορά προϊόντα και τιμές.

Σας προτείνουμε λύσεις που θα μειώσουν το κόστος σας . Τις περισσότερες φορές έχουμε και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ή των προϊόντων.

black-office-business-equipment-black-background

Φορολογικές και Λογιστικές λύσεις

Στα πλαίσια λειτουργίας του Φορολογικού και λογιστικού τμήματος της εταιρείας βρίσκουμε λύσεις που μειώνουν τα κόστη σας. Για παράδειγμα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις επιχειρήσεις έχουν σημαντικά οφέλη όπως η αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση δαπανών.Αναλύσεις ανά κέντρο κόστους και βέλτιστη κοστολόγηση.Συμβουλές για εκπεστέες δαπάνες, κύρος βιβλίων και έκδοση στοιχείων, λογιστικούς χειρισμούς κλπ.Διεκπεραίωση Επιστροφών ΦΠΑ για δαπάνες εξωτερικού. Ακόμη αναλαμβάνουμε τα λογιστικά σας βιβλία και σας δίνουμε την δυνατότητα να δώσετε με την μορφή outsourcing το τμήμα λογιστηρίου σας.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, επιλέξτε τον ιδανικό συνεργάτη

Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών διαδικασιών

Πολλές φορές ο τρόπος που λειτουργεί μια εταιρεία δεν είναι ο βέλτιστος και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς λάθος αυτό σε πολλές περιπτώσεις επιβαρύνει το κόστος.Αναλαμβάνουμε να στήσουμε μηχανισμό παρακολούθησης των επιχειρηματικών διαδικασιών και μετά από την εξαγωγή των στοιχείων που παίρνουμε προτείνουμε λύσεις στον πελάτη είτε αυτοματισμού η διαφορετικού τρόπου λειτουργίας.Στόχος μας είναι να οργανώσουμε τον πελάτη και μέσα από αυτοματισμούς και λύσεις να μειώσουμε τα κόστη και να αυξήσουμε την κερδοφορία του.

Στις περιπτώσεις που το προσδοκώμενο αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται, η επιχείρηση πρέπει να επανεξετάσει τους στόχους της και τον τρόπο που θα τους πετύχει, ακολουθώντας πειθαρχημένη και δομημένη διαδικασία ανασχεδιασμού συγκεκριμένων διαδικασιών που έχει στόχο να καταδείξει τα ασθενή σημεία, ιδιαίτερα στις διαδικασίες-κλειδιά (core processes) που τη διατρέχουν οριζόντια και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις. 

Παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν:
 • Σύγχρονους μεθόδους διάγνωσης & ανάλυσης ροής διαδικασιών και αξιολόγηση της υφιστάμενης δομής και λειτουργικότητας.
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Σχεδιασμός οργανογράμματος
 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
 • Έντυπα που συνοδεύουν τις διαδικασίες
 • Περιγραφές καθηκόντων θέσεων
 • Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών.
Για να εξετάσουμε τα παραπάνω χρησιμοποιούμε ένα αναλυτικό εργαλείο που περιγράφεται σαν Business Model Generation. Είναι ένα οπτικό πρότυπο χωρισμένο σε εννέα τμήματα ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο σας επιτρέπει να αναπτύξετε και να σκιαγραφήσετε νέα ή υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα.

Συνεργάτες

Μεράς Γεώργιος
Σύμβουλος
efthimios-traianos-efthimiou
Ευθύμιος Τραϊανός Ευθυμίου
Σύμβουλος
efthimios-traianos-efthimiou
Γκαμπράνης Νικόλαος
Σύμβουλος