Skip to content Skip to footer

BI συστήματα (Business Intelligence)

Τα BI συστήματα (Business Intelligence) είναι τα πιο σύγχρονα εργαλεία εξαγωγής αναφορών, που βοηθάνε μία επιχείρηση να σχεδιάσει τη στρατηγική της και να παίρνει αποφάσεις με βάση πραγματικά δεδομένα και επαληθεύσιμες οικονομικές προβλέψεις.

team of employes next to glass window

Σε έναν επιχειρηματικό κόσμο ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει να στηρίζεται στα data analytics εγκαταλείποντας το παλιό μοντέλο προβλέψεων και στηριζόμενος πλέον σε πραγματικά δεδομένα, η εταιρεία μας σας προσφέρει δύο από τις πιο ολοκληρωμένες BI λύσεις της αγοράς. Το Targit και το Microsoft Power BI

Δύο συστήματα τα οποία σας επιτρέπουν να αντλήσετε δεδομένα και να δημιουργήσετε τα δικά σας custom reports και dashboards για καθημερινή παρακολούθηση στόχων πωλήσεων, Αγορών, Εξόδων, Παρακολούθηση Αποθήκης, PNL, Cash flow, με βάση τα δικά σας σύνθετα πεδία.

Οποίο σύστημα και αν επιλέξετε, στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται και η δυνατότητα παραμετροποίησής του έτσι ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας προσωπικές ανάγκες.

Τα οφέλη ενός BI

image001

Σωστές Αποφάσεις
Με ένα BI παίρνετε αποφάσεις με βάση πραγματικά δεδομένα και αναλύσεις προβλέψεων, σιγουρεύοντας την επίτευξη των στόχων σας.

image002

Data Analytics
Εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε βάση και κανάλι για ανάλυση, αναφορές και μοντέλα προβλέψεων.

image003

Απλότητα
Η εγκατάσταση και η καθημερινή χρήση δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, μειώνοντας τον χρόνο εκμάθησης των λογισμικών στο ελάχιστο.

image004

Παραμετροποίηση
Εκτός από όλα τα βασικά εργαλεία που έχουν στο οπλοστάσιό τους, μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε απαίτηση

black-office-business-equipment-black-background

Γιατί οι εταιρείες επωφελούνται από τη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας;

Επειδή τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας https://powerbi.microsoft.com/el-gr/business-intelligence-tools/ επιταχύνουν την ανάλυση πληροφοριών και την αξιολόγηση απόδοσης, είναι πολύτιμα για να βοηθήσουν τις εταιρείες να μειώσουν τις αναποτελεσματικές ενέργειες, να επισημάνουν πιθανά προβλήματα, να βρουν νέες ροές εσόδων και να εντοπίσουν τομείς μελλοντικής ανάπτυξης.

Μερικά από τα ειδικά οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη χρήση του BI περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Πληροφορίες για τη συμπεριφορά των πελατών και τα μοτίβα αγορών.
 • Ακριβής παρακολούθηση πωλήσεων, μάρκετινγκ και οικονομικών επιδόσεων.
 • Διαγραφή κριτηρίων αναφοράς βάσει ιστορικών και τρεχόντων δεδομένων.
 • Άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με ανωμαλίες δεδομένων και ζητήματα πελατών.Αναλύσεις που μπορούν να κοινοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο σε διάφορα τμήματα.

Θέλετε να μάθετε πώς μπορεί ένα BI σύστημα να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Ζητήστε ένα ραντεβού.

Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών διαδικασιών

Πολλές φορές ο τρόπος που λειτουργεί μια εταιρεία δεν είναι ο βέλτιστος και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς λάθος αυτό σε πολλές περιπτώσεις επιβαρύνει το κόστος.Αναλαμβάνουμε να στήσουμε μηχανισμό παρακολούθησης των επιχειρηματικών διαδικασιών και μετά από την εξαγωγή των στοιχείων που παίρνουμε προτείνουμε λύσεις στον πελάτη είτε αυτοματισμού η διαφορετικού τρόπου λειτουργίας.Στόχος μας είναι να οργανώσουμε τον πελάτη και μέσα από αυτοματισμούς και λύσεις να μειώσουμε τα κόστη και να αυξήσουμε την κερδοφορία του.

Στις περιπτώσεις που το προσδοκώμενο αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται, η επιχείρηση πρέπει να επανεξετάσει τους στόχους της και τον τρόπο που θα τους πετύχει, ακολουθώντας πειθαρχημένη και δομημένη διαδικασία ανασχεδιασμού συγκεκριμένων διαδικασιών που έχει στόχο να καταδείξει τα ασθενή σημεία, ιδιαίτερα στις διαδικασίες-κλειδιά (core processes) που τη διατρέχουν οριζόντια και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις. 

Παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν:

 • Σύγχρονους μεθόδους διάγνωσης & ανάλυσης ροής διαδικασιών και αξιολόγηση της υφιστάμενης δομής και λειτουργικότητας.
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Σχεδιασμός οργανογράμματος
 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
 • Έντυπα που συνοδεύουν τις διαδικασίες
 • Περιγραφές καθηκόντων θέσεων
 • Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών.

Για να εξετάσουμε τα παραπάνω χρησιμοποιούμε ένα αναλυτικό εργαλείο που περιγράφεται σαν Business Model Generation. Είναι ένα οπτικό πρότυπο χωρισμένο σε εννέα τμήματα ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο σας επιτρέπει να αναπτύξετε και να σκιαγραφήσετε νέα ή υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα.