Λογιστικές Υπηρεσίες – Ίδρυση Εταιρειών

meras

Υπηρεσίες προς Eπαγγελματίες

 • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ , παρακρατούμενων, ΦΜΥ και Εισοδήματος, και υποβολή αυτών είτε ηλεκτρονικά είτε – χειρόγραφα.
 • Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή – καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, κλπ.
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις.
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων- Συμβουλές και πλήρη Φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες – της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος, ώστε να – μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις.

 • Ενημέρωση του πελάτη από το δικό μας Λογιστικό Γραφείο για όποιες νέες φορολογικές -ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς – όφελος της επιχείρησης.
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ.

   

  Picture

  NEXT STEP ACCOUNTING
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Τηλ. +30 2312 311027, +359 74443991,  – Svoboda Str. 7,floor 2,Sandanski Bulgaria
  Email: accounting@nextstepbg.com – www.nextstepbg.com

   

 • Ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία και υποστήριξη τους από το Λογιστικό γραφείο Next Step Accounting στο Πετρίτσι Βουλγαρίας Τηλ. 2312 311027.
 • Ίδρυση Εταιρείας στη Κύπρο από συνεργάτες μας στην κύπρο και υποστήριξη σε θέματα διεθνής φορολογίας και Λογιστικών Υπηρεσίων Τηλ. 6992 800 800.

 

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)
 • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
 • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.