Λογιστικές Υπηρεσίες

Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα…

Περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση στους πελάτες μας σε χρηματοοικονομικά…

Περισσότερα

Προσομοίωση Λειτουργίας

Στην εταιρεία, γνωρίζουμε ότι ο ευκολότερος τρόπος να αυξήσουμε τα κέρδη…

Περισσότερα

Οργάνωση Αναδιοργάνωση

Προσομοίωση έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να βελτιώνουν τις παραγωγικές…

Περισσότερα

Σχεδιάζουμε μαζί τα επόμενα βήματα σας.

 

Η απελευθέρωση των αγορών και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργούν μία νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις. Το νεοοικονομικό περιβάλλον ορίζεται πλέον από κανόνες, συνθήκες και λειτουργίες που μεταβάλλονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ύπαρξη, η επιβίωση και η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα οικονομικά δεδομένα, φαντάζει όλο και πιο δύσκολη και αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο τους πρόβλημα.

Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι πλέον πολύ δύσκολο να καταφέρει μια επιχείρηση να χαράξει μία πορεία, η οποία θα είναι ξεκάθαρη και σίγουρη για τα επόμενα έτη.

Επιτακτική ανάγκη και πυξίδα των επιλογών της κάθε επιχείρησης αποτελεί πλέον, η ανάλυση αυτού του περιβάλλοντος, με την ανίχνευση και ανάδειξη των ευκαιριών και αδυναμιών, που προκύπτουν, έτσι ώστε με την υφιστάμενη οργανωτική δομή, που την διέπει, να συντελεστεί ο καταλληλότερος προσανατολισμός στην εκμετάλλευση των ευκαιριών ή αναλόγως στηναντιμετώπιση των δυσκολιών, που παρουσιάζονται στο οικονομικό περιβάλλον.

Η εταιρία Μεράς & Συνεργάτες  λειτουργεί ως σύχρονο Λογιστικό Γραφείο που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να οδηγήσει στην προσαρμογή των εταιρειών σε αυτά τα δεδομένα, που θα πρέπει να γίνει επιμελώς και με την ανάλογη σαφήνεια ,προκειμένου να δρομολογηθεί αποφασιστικά το επόμενο βήμα.

 

Phone: 2310 523399
Fax: 2310 523399
Θεσσαλονίκη 56728 Ελλάδα
Αγίου Γεωργίου 43