Πελατολόγιο

Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, επέλεξαν τις λύσεις και τις υπηρεσίες της Μεράς & Συνεργάτες.

Για κάθε μεγέθους επιχείρηση, μικρή, μεσαία ή μεγάλη, η  Εταιρία μας διαθέτει τις κατάλληλες υπηρεσίες για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες, τα σχέδια ανάπτυξης και τις οικονομικές της προσδοκίες. Η δυνατότητά μας να καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αλλά και η διαρκής επιδίωξή μας να βρισκόμαστε ως ενεργός συνεργάτης στο πλευρό του πελάτη με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μας προσδίδουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Εταιρεία μας έχει στο πελατολόγιο της ένα ευρύ φάσμα από επιχειρήσεις του Βιομηχανικού και Εμπορικού κλάδου καθώς και εταιρείες Παροχής υπηρεσιών.

 

 

Ένα μικρό δείγμα από τους πελάτες μας.

 

bioagros
agroselcrop
standard

 

fokidis
eltro
agroselcrop

 

doktorhs
greensolar
diaulos

 

Protogerakis
divino
agroselcrop

 

313crop
dioscurides
fordcrop